Velkommen til Mosaiks kirkenetværk

Mosaik består af to afdelinger af netværk, der er under samme foreningsmæssige paraply, selvom de har hver sine præmisser og indhold. Hvis man melder sig ind i Mosaik som kirke, bliver man en del af Mosaiks kirkenetværk, og melder man sig ind som leder, bliver man en del af Mosaiks ledernetværk.

Mosaiks kirkenetværk er et netværk af lokale selvstændige kirker, der ønsker at være forbundet med andre lokale kirker i et gensidigt forpligtende nationalt netværk.

Alle medlemmer af Mosaiks kirkenetværk får stemmeret efter antal medlemmer og betaler et årligt kontingent alt efter størrelse. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

 

Som medlem af Mosaiks kirkenetværk får jeres kirke

# sit kirkenavn på Mosaiks hjemmeside og kan brande sig som en Mosaik kirke.

# medejerskab af alle Mosaiks fællesforetagender.

# adgang og medbestemmelse på alle Mosaiks konferencer.

# nationale og internationale kontakter via Mosaiks nationale og internationale netværk.

# medlemskab i større fælleskirkelige fora som Danske Kirkers Råd, Dansk Missionsråd, og Kirkernes Internationale Tjeneste også kaldet KIT.

# adgang til et fælles læringsmiljø og sparring med andre ligesindede kirker og lederteams.

 

Mosaiks kirkenetværk består af lokale kirker, der

# har erklæret sig enig i Mosaiks trosgrundlag og værdier.

# har sagt ja til at forpligte sig på Mosaiks etiske retningslinjer og stå medansvarlig overfor at beskytte netværkets navn og omdømme.

# har en eller flere godkendte eksterne rådgivere efter eget valg, som man mødes med minimum en gang om året, og som har sagt ja til at træde til og agere ansvarligt lederskab og sparring i tilfælde af konflikt eller krise.

# er aktiv medspiller og deltager i Mosaiks fællesforetagender, konferencer og samlinger.

# har udfyldt og indsendt ansøgningsskema her fra hjemmesiden og er blevet godkendt af Mosaiks medlemmer på en generalforsamling.

# har indbetalt det årlige kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen.

Du er meget velkommen til at henvende dig på mail eller telefon, hvis du har spørgsmål til ovenstående.