Mosaik har som formål:

a) at støtte oprettelse og opbyggelse af livskraftige menigheder og institutioner i Danmark og andre lande, der leder mennesker til kristen tro og efterfølgelse af Jesus.

b) at yde omsorg for og skabe forpligtende relationer mellem ledere.

c) at være forebyggende og genoprettende i forhold til konflikter i kirker og lederes liv.

d) at arbejde med opbyggelse af en troværdig frikirkelig identitet i det danske samfund gennem engagement i relevante fora.