MOSAIK Superdøgn

”Superdøgn” er et arrangement, som Mosaik afholder for sine medlemmer.

Som overskriften antyder, samles man i et døgn et centralt sted i landet.

På dette døgn nydes og styrkes fællesskabet blandt deltagerne i netværket.

På døgnet er der også plads til undervisning og inspiration om aktuelle emner til hjælp for deltagerne i deres tjenester rundt om i landet.

Der er også afsat tid til at bede for hinanden og for aktuelle emner.

”Vi”-følelsen har høj prioritet. Derfor er der også informationer fra fællesforetagender samt aktuelle input fra medlemmer fra deres situation.