LEDER’21 fra den 12.-13. marts i A2, Aalborg

Mosaik inviterer dig og dit team til en lederkonference i A2, Aalborg der helt sikkert både vil udfordre og inspirere dig i visionen om at bygge kirke, opfostre tjenester og på den måde sætte et aftryk.

Målet med LEDER’21 er, at vi rykker endnu tættere sammen som netværk, så vi etablerer nye relationer, så vi kan inspirere og hjælpe hinanden i hverdagen. Det er vores forventning, at Jesus vil komme nær og tale ny tro og vision ind i vore hjerter. Sammen, vil vi lytte ind og høre hvad Ånden siger til menighederne, så vi kan tage hjem med ny klarhed over vore fælles nationale mål, men samtidig også blive udfordret til at forankres eller justere de lokale mål.

På vegne af konferenceteamet og Mosaiks bestyrelse

Dan S. Jacobi
Formand for Mosaik

Lars Bisgaard
Konferenceleder