Der er mange organisationer i det kirkelige landskab, som på forskellige måder gør en forskel for mennesker.

Disse organisationer er ofte opstået ud fra en lokal kirke/tjeneste og har derfor naturligt den lokale kirke som bagland. Dette ser Mosaik som en stor styrke, samt at organisationerne derfor er knyttet til lokale kirker/tjenester fremfor netværket.

Organisationerne er meget velkomne til at være en del af netværket og bruge og præge netværket, men det er også defineret, at det er fællesforetagender, som har stemmeret, da vi primært er et kirkenetværk med fællesforetagender. (Se punktet ‘Hvad er et fællesforetagende’)

Organisationerne kan søge om at blive et fællesforetagende under punktet: Hvordan bliver man et fællesforetagende.