International Mission

Mosaiks medlemskirker har gennem mange år haft tradition for international mission.

International mission dækker over, hvordan de enkelte kirker har bidraget til at løse Jesus befaling beskrevet i Markus evangeliet kapitel 16 vers 15: ”Gå ud i al verden og prædike evangeliet for hele skabningen”.

Evangeliet betyder: ”De gode nyheder.” De gode nyheder er, at Jesus også er relevant for menneskerne på jorden i dag.

Måderne, som kirkerne driver international mission på, er mangfoldige. Grundtanken i missionen er dog udsendelse af missionærer.  “Missionær”” er afledt af “mission“, der igen kommer af det latinske missio, som egtl. betyder “udsendelse”. Der findes også flere organisationer, der er en del af MOSAIK netværk, som har samme formål.

 

Kirkernes missionærer er involveret i mange forskellige former for satsninger. Der er lige fra sociale arbejder i form af skoler og børnehjem, til nødhjælp med uddeling af mad m.m. Missionærer bruger også meget tid på at dele de gode nyheder om Jesus på forskellige måde.

En gang om året afholder Mosaik en inspirationsdag omkring mission i samarbejde med forskellige netværk.

Kirkernes arbejde og missionærer er spredt over hele jorden. På denne side kan du få et indblik i nogle af kirkernes og missionærernes arbejde ved at følge de enkelte links.

Oversigt over udsendte missionærer