Forventninger:

Minimumsfaktor: Som minimum mødes man ansigt til ansigt to gange om året.

Drømmescenariet: Alle mødes med sin mentor ca. fire gange om året i en kontinuerlig proces, der hjælper til fortsat vækst og udvikling, samt fastholdelse i at stå til ansvar for et andet menneske.  Endnu vigtigere er, at man har nogen tæt på, der fastholder en på de drømme og visioner, som er udgangspunkt for tjenesten. Ydermere, at man lærer igennem livet at have nogen tæt på og leve et ærligt, autentisk og gennemsigtigt liv i lyset og med åbenhed over for Gud og mennesker og bringer denne tænkning videre til næste generation gennem sit eget forbillede.

 

Indhold

 

Om Mentoring

 

Udfordring

Alt for meget mentoring i kirkelige kredse er blottet for samtale om Gud og tro. Kirkens oprindelige praksis af samtaler er desværre i vores tid langt hen ad vejen blevet dårlige kopier af enten psykologisk terapi eller virksomhedscoaching. Vi har lånt og ladet os inspirere så meget af både psykologien og erhvervslivet, at vi til tider har mistet vores egenart på dette område. Det er synd, da vi har noget ganske særligt at tilbyde; og en lang tradition for netop at have Jesus i centrum for samtalen, og hvad han gør, og hvor han fører mig i livet. Det skal være hovedfokus i samtalen uden dog at negligere vigtigheden af at arbejde med ens egen historie og bagage eller konkret at arbejde med målsætninger for specifikke områder i livet.

 

Afgrænsning

Mentoring er ikke rendyrket psykologisk terapi, hvor det menneskelige individ er centrum. Det er heller ikke kun åndelig vejledning, hvor udelukkende trosmæssige spørgsmål behandles. Det er heller ikke blot forretningscoaching, der handler om at gøre mennesker mere effektive med henblik på at løse en opgave. Mentoring i kristen regi ligger i feltet mellem disse tre og har derfor sit helt eget område.

 

Indhold

Rent indholdsmæssigt bevæger mentoring sig på tre niveauer. Først og fremmest er der det praktiske niveau, der omhandler dagligdagens almindelige hændelser og processer samt udfordringer og målsætning på disse områder. Dernæst dækkes også det psykologiske niveau, hvor menneskets historie, identitet og indre liv behandles. Som det tredje og vigtigste har mentoring i kristen regi sit fundament og sin bundklang i det eksistentielle niveau, hvor spørgsmål om liv og tro rumsterer.

 

Definition

I mentoring i kristen regi er Kristus i centrum af samtalen. Det er altså ikke konfidenten eller mentoren, der er vigtigst, men det er Guds nærvær og ledelse i samtalen. Dernæst har mentoring kærligheden som grænse, hvilket udelukker visse tankemønstre, mål og handlinger som løsninger på givne problemer, da kristendommen lærer os, at de i sidste ende vil gøre os mere skade end gavn. Samtalen kan omhandle alle ønsker, konsekvenser, forhindringer og mål. Den kan med andre ord sagtens bevæge sig på både det praktiske, psykens og det eksistentielle plan, men den har altså i sin kristelighed en indbygget begrænsning – eller mulighed for fokus om man vil. I praksis kan det være til god hjælp at bruge Bibelen, bønnen og kirken i den kristne mentoring. Det kan således være behjælpeligt at bruge Bibelens historier og personligheder til at spejle i, afslutte samtalen med en bøn eller spørge ind til kirkelige ressourcer under samtalen.

 

Praktisk

   • Som leder har du valgt din mentor
   • Vi anbefaler, at I mødes ca. fire gange om året men min. 2 gange om året
   • Samtalerne vil udfordre dig til vækst personligt, socialt og åndeligt
   • Din mentor vil hjælpe dig med at reflektere og refokusere
   • Din mentor vil dele sin erfaring, men mentoren vil ofte være i den spørgende rolle i samtalen

 

Praksis og kontekstafklaring omkring samtalen:

   • Ca. 1½ time hver gang (samtaler tilføres sjældent mere nyt efter halvanden time)
   • Samtalen vil altid tage udgangspunkt i det, du er optaget af lige nu
   • Det forventes at begge tager notater af samtalen
   • Ved samtalens afslutning laver man aftaler for, hvad der besluttes og arbejdes med inden næste samling – begge skriver aftaler ned
   • Afstemme forventninger til mentoring delen – se eksempler nedenfor
    1. På hvilke områder vil du gerne, vi fokuserer?
    2. Frekvens for samtaler
    3. Send en mail et par dage før samtalen, hvis du har nogle emner, du gerne vil, samtalen omhandler
    4. Målet er, at du får nogle ideer med hjem
    5. Metoden er vi taler sammen – meget mentoren, der stiller spørgsmål
    6. Er der spørgsmål, du ikke ønsker at svare på, er det selvfølgelig helt okay at melde af – samtalen her er omgærdet af fortrolighed – tavshedspligt
   • Opfølgning ved næste samtale
   • Samtalen indledes og afsluttes med bøn
   • Tilbagevendne spørgsmål – hvad skal mentoren holde dig fast på?

 

Praktisk eksempel på hvordan en mentorsamtale kan forløbe indeholdende ovenstående elementer:

 

Opstart

   • På en skala fra 1-10 hvordan har du det så for tiden?
   • Nævn tre gode ting fra dit liv lige nu, og hvad du finder besværligt?
   • Hvad vil du gerne tale om i dag?
   • Hvilken dagsorden skal vi være enige om?

 

Personlige liv og karakter

   • Hvordan er de sidste par måneder gået, når du fokuserer på dit personlige liv og karakter?
   • Hvad vil du gerne lykkes bedre med i relation til dit personlige liv og karakter?
   • Hvad er dine største karaktermæssige svagheder? Hvordan håndterer du det?
   • Hvem er tæt på dig for øjeblikket?
   • Hvem er dine bedste venner, og hvordan plejer du dem?

 

Min udvikling

   • Hvordan sørger du for, at du udvikler dig?
   • Hvor er det naturligt for dig at søge udvikling?
   • På hvilke områder er det vanskeligere for dig at søge og ville udvikling?

 

Mit forhold til familien

   • Hvad er du lykkedes bedst med i relation til din familie det sidste ½ år?
   • Hvad vil du gerne lykkedes bedre med? Hvordan kan det ske?
   • Hvad er det bedste, du har gjort familiemæssigt det sidste ½ år?

 

Ledertræning

   • Hvad falder dig let, når det handler om udvikling af mennesker omkring dig?
   • Hvordan er du i gang med dette?
   • Hvad udfordrer dig på dette områder? Hvordan overvinder du udfordringerne?
   • Hvad er dit næste skridt ift. ledertræningsudvikling i kirken?

 

Praktiske sider af det at være præst/leder

   • Hvad glæder dig mest for tiden i rollen som præst/leder?
   • Hvad udfordrer dig mest? Hvordan håndterer du det?
   • Hvad har du lært det seneste ½ år?

 

Følelser

Hvad gør dine personlige svagheder og udfordringer ved dig?

Hvilke følelser er mest toneangivende i det, og hvordan vil du forklare dem?

Hvordan håndterer du alt dette, og hvem hjælper dig i det?

Hvordan påvirker din tjeneste dig følelsesmæssigt for tiden?

Hvor stærke er disse følelser, og har de et fysisk udtryk hos dig?

Hvordan kan du favne disse følelser, og hvem snakker du med det om?

Hvad vil du gerne lykkedes bedre med her, og hvordan kan det ske?

 

Tro

Hvad, tror du, er Guds perspektiv på dit liv og din tjeneste?

På hvilke områder taler eller berører Jesus dig for tiden?

Hvorfor tror du, at han taler netop dette?

Hvad er Guds kald og Hans løfte i det talte?

Hvordan tror du, at du skal handle på det?

Kunne du udfordre dit trosliv på en eller anden måde?

 

Den gode afslutning

Hvad har berørt dig mest i denne samtale?

Hvilke ting ønsker du at tage med dig fra samtalen?

 

Aftaler

   • Hvad er dine mål for næste periode – personligt, socialt, fagligt og åndeligt?
   • Ressource: Smart Mål: Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske, Tidsbegrænsede