Fællesforetagender har været en del af den historiske pinsebevægelse, og der har været en fantastisk synergi mellem fællesforetagenderne og de lokale kirker. I nyere tid er følgende organisationer/institutionerne blevet set som fællesforetagender:

Mariager Højskole 
Mariager Efterskole 
Efterskolen Frydensberg 
UNG Mosaik
Efterskolen Alterna 
International Aid Services (kirkelig hjælpeorganisation) 
Kristent Medie Netværk (KKR TV og Kanal Hayat)
Betesda Rehabilitering
 
Vi ser også fremadrettet, at fællesfortagenderne er en central del af netværket, og at der også kommer nye til. Vi har følgende definition for et fællesforetagende:
  1. Fællesforetagender er organisationer/institutioner med en vision ud over den lokale kirke og som med deres unikke kald bidrager til kirkenetværkets udvikling og vækst, og efter indstilling fra Mosaiks bestyrelse har fået flertallets anerkendelse som fællesforetagende på en generalforsamling.
  2. Fællesforetagender har netværkets kirker som sit bagland, og flertallet af bestyrelsen kommer fra Mosaik kirker, og fællesforetagendet har visioner, værdier og teologi, der   indgår i det nationale netværk.  
  3. Fællesforetagender orienterer bestyrelsen for Mosaik om væsentlige forandringer.
  4. Som fællesforetagender optages ikke organisationer, der er etableret for at understøtte enkeltpersoners – eller enkeltkirkers tjeneste. Fællesforetagender kan være startet som et lokalt eller regionalt initiativ, men når det anerkendes som fællesforetagende af flertallet, så har det en national vision. 
  5. Fællesforetagender kan forvente taletid ved Mosaiks samlinger.