I Mosaik har vi en stærk ambition om at træne og uddanne dig, der ønsker at løfte den vigtige rolle at være leder eller præst i en Mosaik-kirke. Leder- eller præsterollen er Guds kald og udrustning, der skærpes og udvikles ved træning, mentorskab og uddannelse.

For at skabe en sund åndelig tjeneste, som møder fremtidens udfordringer, har vi en leder- og præsteaspirantordning, der bygger på mentorskab og praktik i din lokale kirke, netværk med andre aspiranter og ledere, og på teologisk uddannelse. Du får derfor en helhedsorienteret træning, fordi verden har brug for at se kristne ledere, som både har evner og karakter, passion og teologisk forståelse. Hvis kaldet til tjeneste brænder i dig, så kontakt os nu, så vi kan drøfte dine muligheder!

Kontakt

Ved yderligere spørgsmål og tilmelding til leder- og præsteaspirantordningen så tag kontakt til:

Sam Michaelsen, præst i pinsekirken i Esbjerg
sam@pinsekirken-esbjerg.dk
Tlf.: 29 86 77 70

Leif Petterson, forstander på Mariager Højskole
lpe@mariagerskolerne.dk
Tlf.: 28 19 92 07

Informationsfolder om ordningen