Etiske retningslinjer for Mosaik

Medlemmer af Mosaik er forpligtede på nedenstående etiske retningslinjer:

1. Vi er forpligtede på vores troserklæring for Mosaik (Link Troserklæring)

Vores teologi bygger på en overbevisning om, at hele Skriften er indblæst af Gud og skal tolkes i fællesskabet under Helligåndens ledelse.

 

2. Vi ønsker at leve i relationel ansvarlighed som ledere og som kirker

Medlemmer i Mosaik skal have en selvvalgt mentor, som medlemmet giver taleret ind i sit liv.

Medlemskirker skal have ekstern(e) rådgiver(e), som har taleret ind i kirkens liv.

Mentorer og eksterne rådgivere er selvvalgte, og er de primære hjælpere i eventuelle konfliktsituationer. De skal derfor være indstillede på at arbejde indenfor rammerne af Mosaiks vedtægter og etiske retningslinjer.

 

3. Vi ønsker at handle med relationel integritet

Vi søger dialog med hinanden, når vi optager medlemmer fra andre medlemskirker.

Hvis man skifter tjenesteplads indenfor den samme by som følge af en uløst konflikt, bør man holde en pause på 18 måneder. Der skelnes ikke mellem lønnet og ulønnet tjeneste.

Man er forpligtet til at have en forudgående dialog, inden man igangsætter en nyplantning af en kirke i en by, hvor der i forvejen er en medlemskirke.

Vi overholder vores tavshedspligt. Tavshedspligten gælder alle oplysninger, vi i vores tjeneste som præster eller ledere bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse er naturlig i forhold til de berørte. Tavshedspligten er dog begrænset af meldepligt, hvis andres liv eller velfærd er på spil.

Vi afstår fra at sprede rygter om andre ledere.  Vi taler med andre, fremfor om dem.

 

4. Vi værner om ægteskabet

Sex hører hjemme i ægteskabet mellem mand og kvinde.

Hvis et medlem gennemlever en skilsmisse, bør medlemmet konsultere sin mentor for en vurdering af sin egnethed til at fortsætte i lederskab

 

5. Vi tager afstand fra misbrug

Pædofili og incest er fuldstændigt uacceptabelt og skal anmeldes til relevante myndigheder.

Et medlem skal undgå misbrug af alkohol og euforiserende stoffer.

 

6. Vi omgås betroede midler med integritet

Medlemmer skal undgå misbrug af og sløset omgang med betroede midler.

Medlemmer skal undgå skattesvig og betænkelige arvesager og donationer. Det er betænkelige arvesager eller donationer, hvis der med rette kan rejses tvivl om, om medlemmet har misbrugt sin indflydelse som åndelig rådgiver med henblik på at opnå arvemæssig begunstigelse eller donationer.