Kristent Medie Netværk (KMN)

KMN er en almennyttig, landsdækkende forening målrettet arbejdemed udbredelsen af evangeliet via medier som tv, online medier mv.

KMNs seerklub støtter arbejdet med mediemission i Mellemøsten og i Danmark i kraft af to medieforetagender med høj relevans for Mosaiks medlemmer & interessenter, henholdsvis ”Kanal Hayat” (på dansk: ”Livets kanal” – se mere på www.kanalhayat.com), som sender kristent TV til mere end 125 millioner mennesker i Mellemøsten, såvel KKRTV (se mere på www.kkrtv.dk) som sender kristent TV på dansk på TV og online.”

Kontaktperson til KMN
Martin Tangstad
E-mail: martin@tangstad.dk


Indkaldelse til generalforsamling 2024
Torsdag d. 18. juli kl. 13.00 med følgende dagsorden:

1) Bestyrelsens beretning

2) Aflæggelse af årsregnskab

3) Valg af medlemmer til bestyrelsen og revisor.

4) Behandling af flg. forslag: 

Vedtægtsændringsforslag til kommende Generalforsamling
Bestyrelsen indstiller til vedtægtsændringer, se nedenfor, på førstkommende GF med begrundelsen, at det er ”rettidige ændringer, som afspejler udviklingen i foreningens såvel som det omkringliggende samfund.” KMN er i dag den nationale ramme for Kanal Hayat Danmarks aktiviteter, hvilket nødvendiggør en øget tydeliggørelse af vedtægterne af hensyn til omverden / interessenter.

  • §1 ændres til at bestyrelsen kan ændre foreningens hjemsted med 1 måneds varsel og at foreningens navn ændres til ”Kanal Hayat Danmark”

Nuværende ordlyd:
Foreningens navn er Kristent Medie Netværk (herefter KMN). Foreningen er en almennyttig, landsdækkende forening, der har hjemsted i Københavns Kommune. KMN er en videreførelse af hhv. IBRA Radio Danmark, TV-Inter Danmark, Seerklubben Tro.dk og Seerklubben for familietv.dk Foreningen er en del af dansk Mosaik – Netværk af evangelikale-pentekostale kirker.

 Foreslået ordlyd:
Foreningens navn er Kanal Hayat Danmark (herefter KH DK). Foreningen er en almennyttig, landsdækkende forening. Foreningen er en del af  Mosaiknetværket.

Bestyrelsen kan ændre foreningens hjemsted med 1 måneds varsel. Foreningens hjemsted kan være en C/O adresse, eksempelvis hos foreningens formand, daglig leder eller revisor. Foreningens hjemstedskommune vil fremgå af erhvervsstyrelsens database.

  • §2 ændres til at specificere foreningens formål som værende Kanal Hayats missionsarbejde.

Nuværende ordlyd:

  • 2 Foreningens Formål. Foreningens formål er:
  • At støtte Kanal Hayats missionsarbejde for at udbrede det kristne livs- og menneskesyn i den muslimske verden gennem brug af elektroniske og andre medier, både i ind- og udland
  • At støtte og formidle kursusvirksomhed for kirker i elektroniske og andre

medier, både i ind- og udland.

  • At formidle kontakt til og samarbejde med personer, kirker, foreninger og støtteklubber for medier med et kristent livs- og menneskesyn i ind- og udland.

Underpunkt 1 forbliver uændret. Underpunkt to fjernes. Underpunkt 3 ændres til følgende ordlyd: “At støtte Kanal Hayats missionsarbejde ved at formidle kontakt til og samarbejde med personer, kirker, foreninger og støtteklubber for medier med et kristent livs- og menneskesyn i ind- og udland. Formålet specificeres til at virke til støtte for Kanal Hayats missionsarbejde.

Foreslået ordlyd:

  • 2 Foreningens Formål. Foreningens formål er:
  • At støtte Kanal Hayats missionsarbejde for at udbrede det kristne livs- og menneskesyn i den muslimske verden gennem brug af elektroniske og andremedier, både i ind- og udland
  • At støtte Kanal Hayats missionsarbejde ved at formidle kontakt til og samarbejde med personer, kirker, foreninger og støtteklubber for medier med et kristent livs- og menneskesyn i ind- og udland.
  • § 7 ændres til at ordinær generalforsamling skal afholdes senest 15. september hvert år. Øvrig ordlyd forbliver uændret.

5) evt.

På bestyrelsens vegne
Jarle Tangstad
Formand