Kristent Medie Netværk (KMN)

KMN er en almennyttig, landsdækkende forening målrettet arbejdemed udbredelsen af evangeliet via medier som tv, online medier mv.

KMNs seerklub støtter arbejdet med mediemission i Mellemøsten og i Danmark i kraft af to medieforetagender med høj relevans for Mosaiks medlemmer & interessenter, henholdsvis ”Kanal Hayat” (på dansk: ”Livets kanal” – se mere på www.kanalhayat.com), som sender kristent TV til mere end 125 millioner mennesker i Mellemøsten, såvel KKRTV (se mere på www.kkrtv.dk) som sender kristent TV på dansk på TV og online.”

Kontaktperson til KMN
Martin Tangstad
E-mail: martin@tangstad.dk

Generalforsamling 2023
KMN indkalder til generalforsamling til afholdelse 11. juli, 2023, kl. 16.30 på Mariager Højskole. Lokale vil blive anvist ved ankomst. Generalforsamlingens dagsorden vil behandle følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Aflæggelse af årsregnskab
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og eventuelle suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Med venlig hilsen
KMNs Bestyrelse