Dan nyt billede

Dan S. Jacobi, formand og national leder

Præst i Aalborg Citykirke 
Teamleder og ansvarlig for vision og retning. Kontaktperson til rådgivere. Kontaktperson til Frikirkenet. Kontaktperson til nationale og internationale netværk.

Tlf.: 20764827
dan@mosaik.one

Kent Jakobsen, næstformand

Præst i Evangelisk Frikirke Randers
Ansvarlig for mentorordning. Kontaktperson til ekstern rådgiver ordning. Kontaktperson til pressechef. Kontaktperson til ansøgninger fra nye fællesforetagender. Kontaktperson til nye ledermedlemmer og kirkemedlemmer.

Tlf.: 22521130
kent@mosaik.one

Marianne Riis, bestyrelsesmedlem

Præst i Kirken i Kulturcenteret
Kontaktperson til Ung Mosaik og Next.

Tlf.: 51216629
marianne@mosaik.one

Sam Michaelsen, bestyrelsesmedlem

Præst i Pinsekirken, Esbjerg

Kontaktperson for Mission, Teologisk Forum og Præsteaspirantordning 2.0.

Tlf.: 29867770
sam@mosaik.one

Vibeke-Frandsen

Vibeke Frandsen, bestyrelsesmedlem

Præst i Projekt:Kirke i Hjørring
Campchef for Mosaik Sommercamp

Tlf.: 41410262
vibeke@mosaik.one

martin

Martin Lorenzen, bestyrelsesmedlem

Præst i Frikirken Hillerød
Ansvarlig for samlinger/retreats for seniorpræster fra medlemskirker. Ansvarlig for menighedsplantningsteam.

Ansvarlig for lederkonferencen og kontaktperson til konferenceteam.

Kontaktperson til leder for fælles udvikling af socialt arbejde ud fra Mosaik kirker.

Tlf.: 51182965
martin@mosaik.one

Preben Westh, bestyrelsesmedlem og administrator

Præst i Pinsekirken Korsør
Ansvarlig for medlemskartotek. Kontaktperson til bogholder. Udskrivning af akkredditeringer. Kontaktperson til internationale kirker.

Tlf.: 20742125
preben@mosaik.one