Velkommen til Mosaiks hjemmeside

Mosaik er et trossamfund og samtidig et netværk for ledere og kirker, der kan se sig selv i vores teologi, værdier og vision. Jeg håber, at du kan finde al den information, som du søger, ellers er du varmt velkommen til at kontakte os, så vil vi gøre vores yderste for at hjælpe.

 

Sam Michaelsen
Formand og National leder

Mosaik visionsvideo

Mosaiks leder- og præsteaspitantordning

I Mosaik har vi en leder- og præsteaspirantordning for kommende ledere og præster. Vi har en stærk ambition om at træne og uddanne dig, der ønsker at løfte den vigtige rolle at være leder eller præst i en Mosaik-kirke, så du kan gøre fyldest i tjenesten.

Nationale mål

Mosaik er et netværk af evangelikale og pentekostale kirker i Danmark. Vi har som netværk to nationale mål vi giver særligt opmærksomhed og fokus lige nu. De to nationale mål er:

Mosaik årshjulet

Mosaik har bl.a. som formål at støtte oprettelse og opbyggelse af livskraftige menigheder og institutioner i Danmark og andre lande, der leder mennesker til kristen tro og efterfølgelse af Jesus. Derfor mødes vi også flere gange årligt til forskellige arrangementer for at inspirere hinanden.


Temaet

Teamet for årshjulet fra september 2023 til septembert 2024 er “Sammen om Jesus”. Et tema med inspiration fra Mosaiks grundlæggende, bærende og retningsgivende værdier.